DaaromDiemen Middenmeerloop

Rondje Mokum

Het programma voor 2017:

  • 14 en 15 januari 2017 Vondelparkloop (Zuid) organisatie door Phanos
  • 12 maart 2017 Louis Vinkloop (Noord) organisatie door ATOS
  • 9 april 2017 Nescioloop (Oost/IJburg) organisatie door AV’23
  • 11 juni 2017 Gaasperplasrun (Zuid-Oost) organisatie door AV Feniks
  • 8 oktober 2017 Sloterplasloop (Nieuw-West) organisatie door AAC
  • 29 oktober 2017 Middenmeerloop (Oost/Watergraafsmeer) organisatie door AV’23
  • 12 november 2017 Stadionloop (Olympisch Stadion, Zuid) organisatie door Phanos

Ook dit jaar maken we weer een grote ronde in en om Amsterdam via zeven wedstrijd- en recreatielopen. Het wedstrijdcircuit bestaat uit 6 x 10 kilometer en 1 x 15 kilometer. Als je aan minstens 4 van de 6 lopen hebt deelgenomen als wedstrijdloper of als recreant ontvang je een bijzondere eindherinnering.Zo’n beetje alle Mokumse lopen maken deel uit van het Rondje: de Vondelparkloop, Louis-Vinkloop, Nescioloop,Gaasperplasrun, Sloterplasloop, Middenmeerloop en de Olympisch-Stadionloop.

Door aan 4 van de lopen deel te nemen kun je tijdens de laatste loop van het circuit een eindherinnering in ontvangst nemen. Een eindherinnering die de moeite waard is, maar wat dat wordt, blijft voorlopig nog even een verrassing!
Voor de wedstrijdlopers – ongeacht de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen – is er de Rondje Mokum-wisselbeker.

Deelnemen aan het Rondje is heel eenvoudig. Je kunt je gewoon via www.inschrijven.nl inschrijven voor de afzonderlijke wedstrijden. Deelname van zowel de wedstrijd- als trimlopers wordt automatisch geregistreerd via de stand op de website van Rondje Mokum. Die wordt zo snel mogelijk na afloop van een loop bijgewerkt. Zo kun je altijd zien hoe je er voor staat en hoe anderen het gedaan hebben.

Reglement voor wedstrijdlopers

De vier beste prestaties tellen mee voor het eindklassement. De klassementen wordt opgemaakt aan de hand van bruto-tijden wanneer er met een chip wordt gelopen (en dat is over het algemeen het geval). Een KNAU-wedstrijdlicentie is vereist, neem je kaart van de Atletiekunie mee! Er zijn klassementen voor de volgende categorieen: mannen en vrouwen senioren, 35+, 45+ en 55+, en trimloopdeelnemers. Je leeftijd tijdens de eerste wedstrijd waar je tijdens het circuit aan deelneemt is bepalend voor de categorie-indeling. Als je tijdens het circuit van categorie verandert, blijf je voor het klassement dus ingedeeld in je oorspronkelijke categorie. Voor de uitslagbepaling van de individuele wedstrijd word je wel in je dan geldende leeftijdscategorie ingedeeld.

Daarnaast wordt er een overall-klassement opgemaakt, d.w.z. de snelste lopers en loopsters ongeacht leeftijd: de winnaars daarvan gaan naar huis met de Rondje Mokum-wisselbeker! De puntentelling: de eerste plaats geeft 200 punten, de tweede plaats 199, enzovoorts (voor de categorie trim tellen we vanaf 1000 (mannen) resp. 500 (vrouwen) vanwege het grote aantal deelnemers). In elke categorie zijn prijzen te behalen. Bij een gelijk aantal punten is de winnaar degene die het best gepresteerd heeft in de laatste wedstrijd. De stand op de website van Rondje Mokum laat zien tegen wie je het opneemt.